نویسنده: toluecrm ارسال نامه

وب سایت: http://toluecrm.7gardoon.com

مقالات

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

تعريف‌شناسي مهندسي صنايع

داستان های موفقیت

داستان های موفقیت

راز موفقیت شرکت هوندا

منافع وهزینه های وفاداری مشتری

امروزه هدف از بازاريابي مديريت تقاضا از طريق رشددادن و سوق دادن مشتري تا حد بلوغ در نردبان وفاداري به سازمانهاست

قراردادهاي انتقال فناوري

در اين مقاله ابتدا نقش فناوري در توسعه و فرايند انعقاد قراردادهاي انتقال فناوري به اختصار بيان شده است. |