نویسنده: toluecrm ارسال نامه

وب سایت: http://toluecrm.7gardoon.com

باشگاه مشتریان با رویکرد بازاریابی

باشگاه مشتریان طلوع در راستای CRM خود که بر سه پایه بازاریابی و فروش و خدمات پس از فروش استوار است پدید امده

اباشگاه مشتریان طلوع شما را در حوزه بازار یابی  بسیار یاری می کند به طوری که در درجه اول سرنخ سازی و دردرجه دوم فرصت سازی و در اخر برای شما مشتری سازی می کند .

از ویژگی های مهم باشگاه مشتریان طلوع این است که عضویت به صورت ازاد صورت می گیرد و همیین مهم باعث افزایش سرنخ ها و فرصت های شما می شود.

 |