نویسنده: toluecrm ارسال نامه

وب سایت: http://toluecrm.7gardoon.com

ثبت سوابق مشتری

پیشینه ذهنی ما از هر فردی به ما کمک می کند تا بدانیم چگونه با او ارتباط داشته باشیم تا بهترین نتیجه را بگیریم.

CRM طلوع با کمک بانک اطلاعاتی که خود شما در ان باقی گذاشته اید این موضوع را برای شما به بهترین نحو ارائه کرده است.

 |