نویسنده: toluecrm ارسال نامه

وب سایت: http://toluecrm.7gardoon.com

حفظ مشتری

حفظ مشتری و از مشتر ی مشتری ساختن دو شاکله  مهم در بازار است باشگاه مشتریان طلوع و CRM طلوع با هماهنگی و نظمی که به سازمان شما می دهد می توانید در کسب و کار خود ار موفق ترین ها باشید.

از ویژگی های باشگاه مشتریان این است که می توانید مثلا بخش های تخفیف و امتیاز دهی و دعوت به جشن های سالانه و یا .....

را جای دهید

 |