نویسنده: toluecrm ارسال نامه

وب سایت: http://toluecrm.7gardoon.com

عدم مشابهت اطلاعات

با crm طلوع از ثبت رکورد تکراری خودداری می شود
و بازاریان شما به راحتی می توانند پیگیر مشتری خود باشند بدون تداخل با کار دیگر بازاریابان

 |