نویسنده: toluecrm ارسال نامه

وب سایت: http://toluecrm.7gardoon.com

کالرآیدی

با قابلیت نمایش خلاصه اطلاعاتی از مشتری، رقیب، بازاریاب، ... در هنگام تماس آنان که موجب هوشمندی سازمان شما در تعامل و شروع ارتباط خواهد شد.

  • شماره تماس گیرنده
  • گروه تماس گیرنده
  • شخص تماس گیرنده
  •  نمایش مختصری از اطلاعات و ارتباطات

 |