نویسنده: toluecrm ارسال نامه

وب سایت: http://toluecrm.7gardoon.com

فروش

این سیستم که از بازاریابی شروع شده و فروش، خدمات پس از فروش ورضایت سنجی از مشتریان را به صورت یکپارچه ارائه می نمایند.

 |